การสร้างสรรค์พื้นที่ภายใต้แนวคิด “ไทยใหม่” สร้างความงามเหนือกาลเวลาใ…