LOUIS VUITTON thành lập vào năm 1854 với những chiếc rương huyền thoại cho những quý tộc thời đó đi khám phá thế giới ở Châu Phi hay Indochine.